Home»Om stölden
tjuvbildliten

Hur stölden

går till

Så kallade relay attacks har tyvärr blivit vanliga även i Sverige. Tjuven skannar av utsidan av ditt hem eller kontor för att plocka upp signalen från din smarta bilnyckel och skickar sedan denna till ytterligare en tjuv som står utanför din bil. När signalen plockas upp så öppnas bilen automatiskt utan att eventuellt larm ljuder, tjuven kan starta och åka därifrån. Stölden kan vara fullbordad på mindre än en minut, helt ljudlöst och helt utan åverkan på bilen.

Tjuven kan förlänga din bilnyckels räckvidd till mellan 800 meter till upp till 3 kilometer i öppen terräng. Detta gör att din bil även kan vara en potentiell måltavla även om du inte parkerar bilen på en parkering i direkt anslutning till din bostad.

Den goda nyheten är att Keyless Protector löser alla dessa problem genom att blockera signalen från fjärrkontrollen när den inte behövs. Den avancerade tekniken som består av ett ultratunt kretskort lindas runt batteriet på din bilnyckel, upptäcker när din nyckel har varit stillastående i 120 sekunder och sätter nyckeln i viloläge. Nyckeln återfår sin normala funktion när den kommer i rörelse, till exempel när du går mot bilen.

×